Pokladna

Nápověda k pokladnímu systému 

Přihlášení do pokladního systému: 

 • Po zapnutí internetového prohlážeče naběhne pokladní systém. (Pokud ne, tak www.arealhluboka.ikelp.com).
 • V levém horním horu stránky je zelené tlačítko Přihlásit se / Log In.
 • Zadejte svůj 4-místný kód a přihlašte se. 

Prodejní prostředí: 

 • Prodej zahajíte kliknutím na Obdelník "Hotově".
 • V levé části jsou rozdělené kategorie prodeje (Nápoje, Kuchyně, Služby, atd.).
 • Rozkliknutím dané kategorie se dostanete k jednotlivým prodejním položkám. 

Prodej občerstvení / nápojů / a ostatních pochutin:

 • Zahájení prodeje zákazníkovi výběrem dané kategorie.
 • Zvolím si vybraný produkt, který po mě požaduje (např. pivo).
 • Postupným klikáním přidávám další prodejní položky.
 • Nad položkami vidím celkovou cenu k zaplacení. 
 • Účet uzavřu tlačítkem Příjem hotovost - Ukončit prodej !!! 
  • Z tiskárny vyjede účtenka, kterou předám zákazníkovi !!!
  • Pokud si objednává jídlo, vyjede i objednávka / bon do kuchyně.

Prodej služeb:

 • Zahájení prodeje zákazníkovi výběrem dané kategorie, kde se právě nacházím.
 • Zvolím si vybraný produkt, který po mě požaduje (např. Koloběžka 1 hodina).
 • Postupným klikáním přidávám další prodejní položky.
 • Nad položkami vidím celkovou cenu k zaplacení. 
 • Účet uzavřu tlačítkem Příjem hotovost - !!! Ukončit ODLOŽENÉ !!! 

Storno dokladu:

 • Pokud již byl doklad vyjetý, zákazník se rozmyslel, nebo se stala chyba, kontaktuji Provozního / Vedoucího.
 • Zapamatuji si doklad, o který se jedná (co na něm bylo, částka a čas).
 • Ten dále provede storno daného dokladu.

Uzávěrka dne / tržba: 

 • Na konci každého dne / směny je třeba provést uživatelskou uzávěrku.
 • V levém horním rohu vstoupím do MENU. 
 • Zvolím Pokladna úkony.
 • Pod svým jménem vidím, jaká je tržba, kterou musím odevzdat. 
 • Uzávěrku provedu stlačením barevného tlačítka Uživatelská uzávěrka.
 • Tržbu odnesu Provozní / Vedoucímu.

Menu