Podmínky pobytu

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Provozovatel poskytuje ubytovací službu zákazníkovi, který si rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele, pomocí rezervačního systému.
 2. Provozovatelem ubytovacích služeb je společnost Hluboká Baseball & Softball Club, s.r.o., IČ: 280 63 627, zodpovědná osoba: Bc. David Šťastný, email: stastny@good-agency.cz, telefonní číslo: +420 723 584 866.
 3. Zákazníkem je osoba, která rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.
 4. Popis ubytovacích jednotek ubytovacího zařízení je uveden v rezervačním systému.
 5. Cena za ubytovací služby je vypočtena rezervačním systémem podle typu ubytování, počtu rezervovaných ubytovacích jednotek, počtu hostů, délky a termínu rezervace, a také podle typu a počtu doplňkových služeb.
 6. Rezervační systém vypočítává výši úhrady za ubytovací služby, kterou zákazník hradí bankovním převodem, nebo online platební bránou.
 7. Zákazník hradí předem zálohy za ubytování, ve výši 50% celého pobytu, bankovním převodem či online platební bránou na základě platebních instrukcí zaslaných na e-mail zákazníka a ve výši stanovené provozovatelem pro daný typ a termín ubytování.
 8. Rezervace je po připsání zálohy na účet provozovatele zákazníkovi potvrzena a je pro zákazníka i provozovatele závazná.
 9. Pokud není záloha za ubytování připsána na účet provozovatele do 10 dnů od odeslání platebních instrukcí, je provozovatel oprávněn uvolnit rezervovaný termín pro jiné zákazníky.
 10. Storno podmínky jsou uvedeny v samostatném dokumentu.
 11. Ceny ubytování v mimosezoně (leden-březen, listopad-prosinec) jsou odlišné od cen v sezoně hlavní (duben-říjen). Důvodem jsou zejména vyšší náklady na vytápění celého objektu. Cena ubytování je pak 550 Kč/osoba. 
 12. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem a poskytovatelem Služby.

VYBAVENÍ OBJEKTU

Počet lůžek včetně přistýlek je stanoven jako maximální počet osob včetně dětí, které mohou být v objektu ubytovány. Větší počet osob musí být vždy dopředu dohodnut s pronajímatelem, stejně tak jako příp. vstup domacího zvířete (pes, kočka, atd.) do objektu a jeho ubytování není bez výhradního svolení pronajímatelem povolen. Objekt disponuje základním vybavením: pitnou vodou, WC, elektřinou, sprchovými kouty, ložním prádlem.  Detailní vybavení celého objektu je uvedeno na webové stránce objektu. Nástup je vždy mezi 14:00 a 18:00.  Žádáme hosty, kteří nemohou tento čas dodržet, aby telefonicky kontaktovali pronajímatele a domluvili se na plánovaném čase příjezdu. Ukončení nejpozději do 10:00 hodin. Pronajímatel, nebo příp. zástupce, očekává hosty přímo na objektu. Povlečení na lůžka je k dispozici a zahrnuto v ceně. V rámci udržení čistého objektu žádáme hosty, aby si na svůj pobyt vzali s sebou přezůvky. Způsobí-li hosté pronajímateli škodu, jsou povinni ji pronajímateli bezprodleně ohlásit a dohodnout s ním její úhradu. V ubytovacím zařízení je přísný zákaz kouření.

ODPOVĚDNOST - REKLAMACE - ZRUŠENÍ POBYTU ZPROSTŘEDKOVATELEM

V případě, že rekreační objekt není způsobilý pro ubytování z nepředvídatelných důvodů, pronajímatel může nabídnout objednateli náhradní objekt stejné kvality. Pokud se nepodaří náhradní objekt zajistit, vrátí pronajímatel objednateli celou platbu, která byla v souvislosti s objednávkou hosty uhrazena. Objednatel nemá právo na žádnou další náhradu. Pronajímatel neodpovídá za případné zastavení či omezení provozu veřejných koupališť, restaurací, prodejen, diskoték, kin, divadel a dalších zařízení a provozoven služeb, které nebylo možné předem předvídat, včetně kvality vody v rybnících, řekách a jezerech, které umožňují v letní sezóně koupání v přírodě, ani za nadměrný výskyt komárů a jiného létajícího a lezoucího hmyzu! Jakákoliv reklamace musí být podána písemně formou protokolu. Veškeréstížnosti hostů musí být řešeny v průběhu pobytu, nejpozději v den odjezdu. Stížnosti, které se nepodařilo vyřešit v místě pobytu, budou písemně sepsány mezi hostem a majitelem rekreačního objektu. Pronajímatel neodpovídá za žádnou škodu na zdraví a majetku, která by zákazníkovi při pobytu na objektu vznikla. Zákazník odesláním objednávky zprostředkovateli potvrzuje, že jsou mu známy všechny podmínky pro pobyt na vybraném objektu, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá. Jako reklamaci nelze považovat stížnost na neuklizený objekt - stížnost tohoto typu musí být řešena při přebírání pokoje.

UBYTOVACÍ POPLATEK

Ubytovací poplatek je stanoven městem Hluboká nad Vltavou na 50 Kč/1 osobu/1 noc, a je určen pro osoby od 18ti let, které tráví svůj pobyt v našem Hostelu Hluboká. Ubytovací poplatek je součástí rezervačního systému (v případě rezervace hostelu) a nebo je splatný buď v hotovosti, či kartou na pokladně v restauraci během pobytu, nebo při příjezdu (v případě rezervace stanové plochy či plochy pro karavany). Ubytovací poplatek je odváděn městu Hluboká nad Vltavou a není tak určen pro samotné ubytovací zařízení. 

 

STORNO PODMÍNKY

Na objednatele, který odstoupí písemnou formou a e-mailem od zprostředkovaného pobytu po vystavení a odeslání „Potvrzení o přijetí zálohy na úhradu pobytu“, se vztahují následující stornovací podmínky: 

 STORNO Ubytování

Zrušení pobytu 0-9 dní před nástupem: nebude vráceno nic

Zrušení pobytu 10-31 dní před nástupem: bude vrácen poplatek 50% z celkové ceny pobytu

Zrušení pobytu 32 dní a více před nástupem: bude vrácen poplatek 80% z celkové ceny pobytu

 

STORNO Strava

Změna stravy 0-7 dní před nástupem: nebude vráceno nic

Změna stravy 8-30 dní před nástupem: bude upravena aktuální cena dle ceníku areálu

Jestliže objednatel za sebe zajistí náhradu, je objednávka vyřizována klasickým způsobem a na požádání je vydáno potvrzení o změně jména a příjmení hosta, kterým se náhradník prokáže u pronajímatele.

 

 

 

Menu